• عکس عکاس ایرانی از قرنطینه روی جلد مجله تایم

    عکس عکاس ایرانی از قرنطینه روی جلد مجله تایم

    گروه عکس الف، 

    مجله تایم برای نمایش قرنطینه جهانی در مقابل کرونا در میان ۶ عکس برتر، عکسی از فروغ علایی عکاس ایرانی را برای جلد خود انتخاب کرد (عکس وسط در ردیف پایین).