•  این جادوگر لعنتی، هری پاتر، مرا به کشتن خواهد داد

    بیرون‌ماندن از نوستالژی این جادوگر لعنتی، هری پاتر، مرا به کشتن خواهد داد

    چاک کلاسترمن / ترجمۀ: مجتبی هاتف، 

    وقتی نوجوانید، به نظرتان چیزهای جذابی وجود دارد که بزرگترهای بی‌ذوق چیزی از آن نمی‌فهمند. رمان‌ها، فیلم‌ها و موسیقی‌هایی می‌شنوید که مخصوص خودتان است. اما وقتی از نگاه بزرگسالی جاافتاده نگاه می‌کنید، می‌بینید نوجوان‌ها به چیزهایی بیخود و مسخره دل باخته‌اند که هر کاری می‌کنید نمی‌توانید با آن کنار بیایید