• فضیلت و اعمال دهه اول ماه ذی‌الحجه

    فضیلت و اعمال دهه اول ماه ذی‌الحجه

    گروه فرهنگی الف، 

    ماه ذی الحجه ماه دعاست، ماه راز و نیاز با خداست نه فقط در دهه اول و روز عرفه بلکه در حقیقت این ماه، ماه دعا و ماه خودسازی است. بزرگان دین هنگامی که ماه ذی الحجّه وارد می‌شد، اهمّیّت ویژه‌ای به عبادت در آن به ویژه در دهه اوّل می‌دادند.