• سرنوشت نامعلوم ماهواره‌های اینترنتی/ ۳۶۰ ماهواره متصل شدند

    سرنوشت نامعلوم ماهواره‌های اینترنتی/ ۳۶۰ ماهواره متصل شدند

    گروه فناوری الف، 

    اسپیس‌ایکس که قرار بود از طریق پروژه استارلینک اینترنت پرسرعت را در اختیار کاربران قرار دهد، همچنان مشغول ارسال ماهواره‌های اینترنتی است و هنوز از تاریخ دقیق دسترسی کاربران به این نوع اینترنت صحبتی نکرده است.