• ارسال اطلاعات ۴۰ هزار واحد مسکونی خالی جدید به سازمان امور مالیاتی

  ارسال اطلاعات ۴۰ هزار واحد مسکونی خالی جدید به سازمان امور مالیاتی

  معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: مرحله دوم اطلاعات واحدهای مسکونی خالی برای سال مالیاتی ۱۴۰۱ به تعداد ۴۰ هزار و ۲۱۳ برای اشخاص دارای بیش از ۵ واحد مسکونی به سازمان امور مالیاتی ارسال شد.

 • مالیات دریافتی از خانه‌های لوکس کم‌تر از قیمت یک خانه!  

  مالیات دریافتی از خانه‌های لوکس کم‌تر از قیمت یک خانه!  

  بررسی آمارها نشان می‌دهد که میزان درآمد دولت از محل خانه‌های لوکس طی سه ماه نخست سال جاری فقط پنج میلیارد تومان و میزان درآمد دولت از محل خودروهای لوکس در بازه زمانی مذکور ۴۹۳ میلیارد تومان بوده است.

 • مالکان بیش از ۱۰۰ خانه در آستانه اعمال مالیات

  مالکان بیش از ۱۰۰ خانه در آستانه اعمال مالیات

  افرادی که بیش از ۱۰۰ واحد مسکونی خالی دارند در اولویت نخست معرفی به سازمان امور مالیاتی قرار دارند که شناسایی و برگه مالیاتی برای آنها صادر شده است. به ترتیب کسانی که مالک خانه‌های خالی کمتری هستند در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند تا در نهایت صاحبان یک تا دو واحد، هدف مالیات قرار گیرند.

 • ۲۰۰ هزار خانه خالی شناسایی شده به سازمان مالیاتی معرفی می‌شود

  ۲۰۰ هزار خانه خالی شناسایی شده به سازمان مالیاتی معرفی می‌شود

  معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه طبق قانون معرفی واحدهای خالی از سکنه برعهده وزارت راه و شهرسازی و اخذ مالیات از خانه های خالی برعهده سازمان مالیاتی است،‌گفت: ۲۰۰ هزار واحد مسکونی خال در فرآیند معرفی به سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.