• شیوه تهیه لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان

  شیوه تهیه لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان

  گروه سیاسی الف، 

  یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: کارآمدی، امکان رای آوری و پایبندی به مواضع اصلاح‌طلبی از شاخص‌هایی است که بر اساس آن افراد در لیست اصلاح طلبان قرار می‌گیرند.

 • اصلاح طلبان بدنبال شفافیت در تهیه لیست انتخاباتی

  اصلاح طلبان بدنبال شفافیت در تهیه لیست انتخاباتی

  گروه سیاسی الف، 

  هیات رئیسه شورای عالی جبهه اصلاح طلبان به اعضا اعلام کرد هنوز در مورد اعضای ستاد مرکزی انتخابات این شورا جمع بندی نهایی صورت نگرفته است و اسامی که بعضا در رسانه ها مطرح می شود گمانه زنی است و قطعیت ندارد.