•  گوشت مرغ  به زیر ۴۵ هزار تومان رسید!

    گوشت مرغ به زیر ۴۵ هزار تومان رسید!

    گروه اقتصادی الف،

    قیمت عمده‌فروشی هر کیلوگرم گوشت مرغ امروز در میدان بهمن تهران با ادامه روند کاهشی، بین ۳۷ تا ۴۰ هزار تومان به فروش رسید که در خرده‌فروشی‌ها هم کمتر از ۴۵ هزار تومان می‌رسد.