• رأی منفی مردم به قیمت گذاری دستوری کالاها

    رأی منفی مردم به قیمت گذاری دستوری کالاها

    گروه اقتصادی الف، 

    رای قاطع شرکت کنندگان در نظرسنجی برنامه مناظره شبکه یک سیما باموضوع قیمت‌گذاری دستوری کالاها ازسوی ستاد تنظیم بازار که به گزینه دوم یعنی نارضایی مردم نسبت به قیمت گذاری دستوری اختصاص داشت به وضوح نشان می‌دهد که مردم از قیمت‌گذاری دستوری ناراضی هستند.