• سقف قیمت فروش «ماسک» و «دستکش» مشخص شد

    سقف قیمت فروش «ماسک» و «دستکش» مشخص شد

    گروه اقتصادی الف، 

    سرپرست اداره نظارت تجهیزات پزشکی گفت: سقف قیمت فروش توزیع کننده و مصرف کننده اقلام حفاظت فردی شامل دستکش و ماسک پزشکی از طریق داروخانه اعلام شد.