• آگهی‌های تقلبی چگونه به رشد قیمت دامن می‌زنند؟

    آگهی‌های تقلبی چگونه به رشد قیمت دامن می‌زنند؟

    در حالی که نهادهای نظارتی بر شناسایی اخلالگران بازارهای خودرو و مسکن و نظارت متمرکز بر وبسایت‌های ثبت آگهی تأکید دارند اما سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر طبل مخالفت با این ماجرا می‌کوبد.