• سبقت تاریخی قیمت تراکتور از درآمد کشاورزان

    سبقت تاریخی قیمت تراکتور از درآمد کشاورزان

    گروه اقتصادی الف،

    بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد تراکتورسازان طی یک‌سال اخیر سه بار یعنی در اواسط مهرماه ۱۳۹۹، اوایل فروردین امسال و روزهای اخیر اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده‌اند که نتیجه آن، افزایش ۱۱۹ درصدی قیمت تراکتور از اول مهرماه ۱۳۹۹ تا اول آذرماه سال‌جاری است.