• دلار ۵۰ تومان گران شد

  دلار ۵۰ تومان گران شد

  گروه اقتصادی الف، 

  صرافی‌های بانک‌ها از صبح امروز، دوازدهم مردادماه، قیمت دلار را برای فروش به مردم ۲۱ هزار و ۱۵۰ تومان اعلام کرده‌اند.

 • نرخ روز دلار و یورو در صرافی

  نرخ روز دلار و یورو در صرافی

  گروه سیاسی الف، 

  قیمت خرید دلار آمریکا در صرافی بانک ملی امروز ۱۹,۶۰۰ (نوزده هزار و ششصد تومان) اعلام شد که نسبت به روز گذشته تغییری نداشت.

 • قیمت امروز دلار در صرافی

  قیمت امروز دلار در صرافی

  گروه اقتصادی الف، 

  قیمت خرید دلار آمریکا در صرافی بانک ملی امروز ۱۹,۶۵۰ (نوزده هزار و ششصد و پنجاه تومان) اعلام شد که نسبت به روز گذشته با کاهش قیمت همراه بود.

 • سقوط دلار به کانال ۱۹ هزار تومان

  سقوط دلار به کانال ۱۹ هزار تومان

  گروه اقتصادی الف، 

  قیمت خرید دلار آمریکا در صرافی بانک ملی امروز ۱۹,۹۰۰ (نوزده هزار و نهصد تومان) اعلام شد که نسبت به روز گذشته با کاهش قیمت همراه بود.

 • قیمت دلار و یورو در صرافی ملی

  قیمت دلار و یورو در صرافی ملی

  گروه اقتصادی الف، 

  قیمت خرید دلار آمریکا در صرافی بانک ملی امروز ۲۲,۳۰۰(بیست و دو هزار و سیصد تومان) اعلام شد که نسبت به گذشته تغییری نداشت.

 • قیمت روز دلار و یورو در صرافی

  قیمت روز دلار و یورو در صرافی

  گروه اقتصادی الف، 

  قیمت خرید دلار آمریکا در صرافی بانک ملی امروز ۲۲,۲۵۰ (بیست و دو هزار و دویست و پنجاه تومان) اعلام شد که نسبت به گذشته تغییری نداشت.

 • دلار ۲۲۴۵۰ تومان شد/ یورو ۲۴۵۵۰ تومان

  دلار ۲۲۴۵۰ تومان شد/ یورو ۲۴۵۵۰ تومان

  گروه اقتصادی الف، 

  صرافی‌های بانک‌ها از صبح امروز، قیمت دلار را برای فروش به مردم ۲۲ هزار و ۴۵۰ تومان اعلام کرده‌اند که نسبت به روز گذشته افزایش داشته است.

 • قیمت دلار و یورو در صرافی ملی

  قیمت دلار و یورو در صرافی ملی

  گروه اقتصادی الف، 

  قیمت خرید دلار آمریکا در صرافی بانک ملی امروز ۲۱,۷۰۰(بیست و یک هزار و هفتصد تومان) اعلام شد که نسبت به گذشته افزایش داشت.

 • قیمت دلار و یورو در صرافی ملی

  قیمت دلار و یورو در صرافی ملی

  گروه اقتصادی الف، 

  قیمت امروز دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد که براساس نرخ‌های اعلام شده قیمت دلار بالا رفته است.

 • نرخ امروز دلار و یورو در صرافی

  نرخ امروز دلار و یورو در صرافی

  گروه اقتصادی الف، 

  قیمت خرید دلار آمریکا در صرافی بانک ملی امروز ۱۸,۹۰۰ (هجده هزار و نهصد تومان) اعلام شد که نسبت به گذشته تغییری نداشت.

 • قیمت امروز دلار و یورو در صرافی

  قیمت امروز دلار و یورو در صرافی

  گروه اقتصادی الف، 

  قیمت خرید دلار آمریکا در صرافی بانک ملی امروز ۱۹,۱۹۵ (نوزده هزار و صد و نود و پنج تومان) اعلام شد که نسبت به گذشته افزایش داشت.

 • قیمت دلار و یورو در صرافی

  قیمت دلار و یورو در صرافی

  گروه اقتصادی الف، 

  قیمت خرید دلار آمریکا در صرافی بانک ملی امروز ۱۸,۵۰۰ (هجده هزار و پانصد تومان) اعلام شد که نسبت به گذشته افزایش داشت.

 • قیمت دلار و یورو در صرافی ملی

  قیمت دلار و یورو در صرافی ملی

  گروه اقتصادی الف، 

  قیمت خرید دلار آمریکا در صرافی بانک ملی امروز ۱۷,۰۰۰(هفده هزار تومان) اعلام شد که نسبت به گذشته افزایش داشت.

 • قیمت امروز دلار در صرافی

  قیمت امروز دلار در صرافی

  گروه اقتصادی الف، 

  قیمت خرید دلار آمریکا در صرافی بانک ملی امروز ۱۷,۰۵۰ (هفده هزار و پنجاه تومان) اعلام شد که نسبت به گذشته کاهش داشت.

 • نرخ امروز دلار و یورو در صرافی ملی

  نرخ امروز دلار و یورو در صرافی ملی

  گروه اقتصادی الف، 

  قیمت خرید دلار آمریکا در صرافی بانک ملی امروز ۱۷,۲۰۰(هفده هزار و دویست تومان) اعلام شد که نسبت به گذشته تغییری نداشت.

 • قیمت دلار و یورو در صرافی ملی

  قیمت دلار و یورو در صرافی ملی

  گروه اقتصادی الف، 

  قیمت خرید دلار آمریکا در صرافی بانک ملی امروز ۱۷,۲۰۰(هفده هزار و دویست تومان) اعلام شد که نسبت به گذشته افزایش داشت.

 • دلار در صرافی همچنان بالای ۱۷ هزار تومان

  دلار در صرافی همچنان بالای ۱۷ هزار تومان

  گروه اقتصادی الف، 

  قیمت خرید دلار در صرافی ملی امروز ۱۷,۰۵۰ (هفده هزار و پنجاه تومان) اعلام شد که نسبت به گذشته کاهش داشت.

 • قیمت امروز یورو و دلار در صرافی

  قیمت امروز یورو و دلار در صرافی

  گروه اقتصادی الف، 

  قیمت خرید دلار در صرافی ملی امروز ۱۶,۷۰۰ (شانزده هزار و هفتصد تومان) اعلام شد که نسبت به گذشته کاهش داشت.

 • قیمت امروز دلار و یورو در صرافی

  قیمت امروز دلار و یورو در صرافی

  گروه اقتصادی الف، 

  قیمت خرید دلار در صرافی ملی امروز ۱۶,۶۵۰(شانزده هزار و ششصد و پنجاه تومان) اعلام شد که نسبت به روز گذشته افزایش داشت.

 • قیمت دلار و یورو در صرافی ملی

  قیمت دلار و یورو در صرافی ملی

  گروه اقتصادی الف، 

  قیمت خرید دلار در صرافی ملی امروز ۱۶,۲۰۰ (شانزده هزار و دویست تومان) اعلام شد که نسبت به روز گذشته افزایش داشت.

 • ارز هفته را با ثبات آغاز کرد

  ارز هفته را با ثبات آغاز کرد

  گروه اقتصادی الف، 

  قیمت ارز در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی نسبت به هفته گذشته ثابت ماند.

 • قیمت امروز دلار و یورو در صرافی ملی

  قیمت امروز دلار و یورو در صرافی ملی

  گروه اقتصادی الف، 

  قیمت خرید دلار در صرافی ملی امروز ۱۵,۵۰۰ (پانزده هزار و پانصد تومان) اعلام شد که نسبت به روز گذشته تغییری نداشت.

 • قیمت امروز دلار و یورو در صرافی

  قیمت امروز دلار و یورو در صرافی

  گروه اقتصادی الف، 

  قیمت خرید دلار در صرافی ملی امروز ۱۵,۴۵۰ (پانزده هزار و چهارصد و پنجاه تومان) اعلام شد که نسبت به روز گذشته کاهش داشت.

 • قیمت امروز دلار و یورو در صرافی ملی

  قیمت امروز دلار و یورو در صرافی ملی

  گروه اقتصادی الف، 

  قیمت خرید دلار در صرافی ملی امروز ۱۵,۵۰۰ (پانزده هزار و پانصد تومان) اعلام شد که نسبت به روز گذشته تغییری نداشت.

 • قیمت دلار و یورو در صرافی ملی

  قیمت دلار و یورو در صرافی ملی

  گروه اقتصادی الف، 

  قیمت خرید دلار در صرافی ملی امروز ۱۵,۱۵۰ (پانزده هزار و صد و پنجاه تومان) اعلام شد که نسبت به روز گذشته تغییری نداشت.

 • قیمت دلار و یورو در صرافی

  قیمت دلار و یورو در صرافی

  گروه اقتصادی الف، 

  دنیای اقتصاد نوشت: قیمت خرید دلار در صرافی ملی امروز ۱۵,۵۰۰ (پانزده هزار و پانصد تومان) اعلام شد که نسبت به روز گذشته تغییری نداشت.

 • قیمت دلار و یورو در صرافی ملی

  قیمت دلار و یورو در صرافی ملی

  گروه اقتصادی الف، 

  قیمت خرید دلار در صرافی ملی امروز ۱۵,۵۰۰ (پانزده هزار و پانصد تومان) اعلام شد.

 • تازه‌ترین قیمت دلار و یورو در صرافی

  تازه‌ترین قیمت دلار و یورو در صرافی

  گروه اقتصادی الف، 

  قیمت خرید دلار در صرافی ملی امروز ۱۵,۷۰۰ (پانزده هزار و هفتصد تومان) اعلام شد که ۱۰۰ تومان کاهش داشته است.

 • یورو در آستانه ورود به کانال ۱۵هزار تومان

  یورو در آستانه ورود به کانال ۱۵هزار تومان

  گروه اقتصادی الف، 

  قیمت دلار امروز در صرافی های بانکی با افزایش قیمتی آشکار روبرو شد به نحوی که قیمت هر دلار به ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. قیمت هر یورو نیز در بازار به قیمت ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است.

 • دلار به کانال ۱۲هزار تومانی بازگشت

  دلار به کانال ۱۲هزار تومانی بازگشت

  گروه اقتصادی الف، 

  نرخ هر دلار آمریکا در بازار امروز، در صرافی‌های بانکی به کانال ۱۲ هزار تومانی بازگشت.

 • قیمت دلار و یورو در صرافی

  قیمت دلار و یورو در صرافی

  گروه اقتصادی الف، 

  دنیای اقتصاد نوشت: دلار در صرافی بانک ملی ایران امروز ۱۲,۸۵۰ (دوازده هزار و هشتصد و پنجاه تومان) قیمت خورد که نسبت به روز گذشته ارزان شد.

 • قیمت امروز دلار و یورو در صرافی‌ها

  قیمت امروز دلار و یورو در صرافی‌ها

  گروه اقتصادی الف، 

  دلار در صرافی بانک ملی ایران امروز ۱۲,۷۰۰ (دوازده هزار و هفتصد تومان)قیمت خورد که نسبت به روز پیش گران شد.

 • جدول/ قیمت امروز دلار و یورو

  جدول/ قیمت امروز دلار و یورو

  گروه اقتصادی الف، 

  صرافی ها امروز در حالی معاملات خود را آغاز کردند که دلار با رشد ۰.۴۵ درصدی به ۱۲,۹۵۳ (دوازده هزار و نهصد و پنجاه و سه) تومان رسید.

 • آخرین قیمت دلار، یورو و پوند

  آخرین قیمت دلار، یورو و پوند

  گروه اقتصادی الف، 

  دنیای اقتصاد نوشت: صرافی ها امروز شاهد افزایش قیمت دلار، یورو و پوند به مانند دو روز گذشته بودند.

 • قیمت دلار و یورو در صرافی‌ها

  قیمت دلار و یورو در صرافی‌ها

  گروه اقتصادی الف، 

  دنیای اقتصاد نوشت: دلار در صرافی بانک ملی ایران امروز ۱۱,۸۰۰ (یازده هزار و هشتصد تومان) خریداری شد که نسبت به روزهای گذشته تغییری نداشت.

 • قیمت دلار و یورو در صرافی‌ها + جدول

  قیمت دلار و یورو در صرافی‌ها + جدول

  گروه اقتصادی الف، 

  قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها امروز ۱۱هزار و ۴۵۰ تومان و قیمت یورو ۱۲هزار و ۷۵۰ تومان تعیین شده است.