• قیام گوهرشاد چگونه شکل گرفت؟

    قیام گوهرشاد چگونه شکل گرفت؟

    گروه اجتماعی الف، 

    تجمع روحانیون و مردم مذهبی مشهد در مسجد گوهرشاد اگرچه پیش از تصویب قانون کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ انجام گرفت، اما در امتداد اعتراض به کشف حجاب در مدرسه شاهپور شیراز بود.