•   جلاد، به پایان سلام کن!

    جلاد، به پایان سلام کن!

    گروه جهان الف،

    رای ممتنع آمریکا به قطعنامه اخیر شورای امنیت با محوریت آتش بس فوری در غزه بر شدت و گستره اختلافات داخلی در کابینه نتانیاهو و به طور کلی میان سیاستمداران صهیونیست نیز خواهد افزود. موضوعی که نمود عینی خود را به تازگی در استعفای شماری از اعضای کابینه جنگی رژیم صهیونیستی به نمایش گذاشته است. مساله ای که می تواند در نوع خود، روند حذف نتانیاهو و متحدان افراطی اش را بیش از پیش تقویت و تسریع کند.