• سیلاب، قطار تهران-گرگان را وادار به توقف کرد

    سیلاب، قطار تهران-گرگان را وادار به توقف کرد

    معاون اداره کل مدیریت بحران گلستان گفت: بر اثر آبگرفتگی شدید بخشی از خط ریلی در محدوده شهرستان بندرترکمن به دلیل بارش شدید باران، قطار تهران- گرگان مجبور به توقف شد.