• کشتی و ژیمناستیک سبب کوتاهی قد می‌شود؟

    کشتی و ژیمناستیک سبب کوتاهی قد می‌شود؟

    گروه سلامت الف، 

    عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم ورزشی معتقد است: رشته‌هایی همچون ژیمناستیک و کشتی سبب کوتاهی قد نمی‌شود، بلکه فشار پیش از حد تمرینات ورزشی به کودکان موجب آسیب به صفحات رشد و استخوان قدی می‌شود و در نتیجه کوتاهی قد را به دنبال خواهد داشت.