• قتل شوهر با یک لیوان شربت سـمـی

    قتل شوهر با یک لیوان شربت سـمـی

    مرد جوان وقتی از سرکار به خانه برگشت وهمسرش با یک لیوان شربت به استقبال او رفت نمی‌دانست چه فرجام شومی در انتظارش است.

  • رازگشایی از قتل همسر در تهران

    رازگشایی از قتل همسر در تهران

    ماجرای فقدانی مرد جوان سبب شد تا پرده از یک جنایت هولناک توسط همسر مقتول و همدست وی برداشته شود.