• برادر کشی با شلیک گلوله  

    برادر کشی با شلیک گلوله  

    برادران به علت اختلافات قبلی با یکدیگر درگیر شدند و متهم با اسلحه شکاری برادر خود را مجروح کرد که او به علت شدت جراحت بلافاصله فوت شد.