• قایق‌های تندرو ایرانی؛ از «جنگ نفت‌کش‌ها» تا «زنبورهای سرخ»!

    قایق‌های تندرو ایرانی؛ از «جنگ نفت‌کش‌ها» تا «زنبورهای سرخ»!

    گروه سیاسی الف، 

    قایق‌های تندرو ایران از کجا آمدند و از کی شدند «زنبورهای سرخ» خلیج‌فارس؟ چگونه ایران به فکر افتاد که با قایق به مقابله با ناوهای غول‌پیکر برود؟ داستان قایق‌های تندرو، حکایت زیرکی است؛ برای ایرانی‌ها نوش است و برای دشمنان نیش!