• سرانجام اَبَر پرونده قاچاق آرد به کجا رسید؟

    سرانجام اَبَر پرونده قاچاق آرد به کجا رسید؟

    اقتصادی، 

    بعد از گذشت یکسال از اعلام جرئیات و ابعاد پرونده بزرگ قاچاق آرد،‌گمرک ایران هنوز توضیحی از برخورد با متخلفان و یا مقصران درون سازمانی در این پرونده، ارائه نکرده است.