• توکلی: باید اختیار قانون انتخابات مجلس را از مجلس گرفت

  توکلی: باید اختیار قانون انتخابات مجلس را از مجلس گرفت

  گروه سیاسی الف، 

  عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: معتقدم باید اختیار قانون انتخابات مجلس را از مجلس گرفت و به نهاد یا گروهی از افراد سپرد که خودشان قرار نباشد در معرض انتخاب قرار بگیرند. زیرا تصمیم‌گیری درباره قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مجلس مشمول تعارض منافع است و افراد تصمیم‌گیر باید تقوا داشته و بر اساس منافع خودشان تصمیم نگیرند. در یک نظام دموکراتیک باید از امکان تأثیر تعارض منافع بر تصمیم‌گیری‌ها کاست.

 • قانونگرایی نابجا!؟

  قانونگرایی نابجا!؟

  محمدرضا ناری‌ابیانه، 
 • خطاهای محاسباتی در قانونگرایی

  خطاهای محاسباتی در قانونگرایی

  محمدرضا ناری ابیانه،