• گزارش فیلم های پایان هفته سیما

  گزارش فیلم های پایان هفته سیما

  گروه اجتماعی الف، 

  ۴۰ فیلم سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن در روزهای پایانی هفته از شبکه های سیما پخش می شود.

 • گزارش فیلم های پایان هفته سیما

  گزارش فیلم های پایان هفته سیما

  گروه اجتماعی الف، 

  ۴۳ فیلم سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن در روزهای پایانی هفته از تلویزیون پخش می شوند که بخش عمده ای از آن ها به سینمای دفاع مقدس تعلق دارد.

 • گزارش فیلم های پایان هفته سیما

  گزارش فیلم های پایان هفته سیما

  گروه اجتماعی الف، 

  در روزهای پایانی این هفته بیش از ۴۵ فیلم‌ سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن از شبکه های سیما پخش می شود.

 • گزارش فیلم های پایان هفته سیما

  گزارش فیلم های پایان هفته سیما

  گروه اجتماعی الف، 

  ۴۱ فیلم سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن در روزهای پایانی هفته از شبکه های سیما پخش می شوند.

 • گزارش فیلم های پایان هفته سیما

  گزارش فیلم های پایان هفته سیما

  گروه جهان الف، 

  ۴۱ فیلم سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن در روزهای پایانی هفته از تلویزیون پخش می شوند که مضامین دفاع مقدس و بازگشت آزادگان به کشور در انتخاب آنها وجه غالب دارد.

 • گزارش فیلم های پایان هفته سیما

  گزارش فیلم های پایان هفته سیما

  گروه اجتماعی الف، 

  ۴۳ فیلم سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن برای پخش در روزهای پایانی هفته از شبکه های تلویزیونی در نظر گرفته شده است.

 • گزارش فیلم‌های پایان هفته سیما

  گزارش فیلم‌های پایان هفته سیما

  گروه فرهنگی الف، 

  بیش از ۳۵ فیلم سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن در روزهای پایانی هفته از تلویزیون پخش می‌شود که در این بین آثاری چون برادرم خسرو، غلامرضا تختی، ماجرای نیمروز و کلبه عمو تم به چشم می‌خورد.