• فیلم‌های فجر امسال مجوز اکران می‌گیرند؟

    فیلم‌های فجر امسال مجوز اکران می‌گیرند؟

    فرهنگی، 

    مدیرکل نظارت بر عرضه نمایش فیلم سازمان سینمایی با بیان اینکه« سرنخ‌هایی برای منشأ قاچاق دو فیلم سینمایی اکران نشده» پیدا شده است، گفت: تمام فیلم‌های جشنواره امسال که پروانه نمایش دارند، برای اکران عمومی هم مجوز خواهند گرفت.