• این گوشی عجیب آمده تا به سلطنت اپل و سامسونگ پایان دهد

    این گوشی عجیب آمده تا به سلطنت اپل و سامسونگ پایان دهد

    این روزها همه به نحوی برای کاهش ضایعات الکترونیکی در جهان می‌کوشند؛ در همین راستا برند Fairphone یک گوشی هوشمند ساخته که دارندگان آن می‌توانند خودشان آن را تعمیر کنند و این جلوه‌ای از یک فناوری پایدار است.