• فعالیت ۲۰۰۰۰ دستفروش در پایتخت

    فعالیت ۲۰۰۰۰ دستفروش در پایتخت

    مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران گفت: براساس آمار غیررسمی ۲۰هزار دستفروش در تهران فعالیت می‌کنند.