• الاغ کدخدا و سودای محال ما !

  الاغ کدخدا و سودای محال ما !

  ابوالفضل فیضی‌خواه، گروه اقتصادی الف،

  بهتر نیست دستکم در این شرایط که دلار، این «کره الاغ کدخدا» این طور «یورتمه می رود در کوچه ها» ی ما و با لگد زدن های مداومش تغارهای قوت مردم را شکسته، فعلا بر چموشی و بازیگوشی اش لگام بزنیم و به جای تماشای یورتمه رفتن های خطرناکش ، ساز و کارهای تخصیص ارز ترجیحی و نیمایی را شفاف و ضمانت ها و نظارت های  لازم را تقویت کنیم تا بعد؟!

 • دولت از چه زمانی پیگیری پرونده فساد واردات چای را آغاز کرد؟

  دولت از چه زمانی پیگیری پرونده فساد واردات چای را آغاز کرد؟

    دستیار معاون اول رئیس‌جمهوری درباره اقدام دولت برای پیگیری پرونده فساد واردات چای توضیحاتی ارائه کرد.

 • چیزهایی که درباره این «فساد دبش» نمی دانیم

  چیزهایی که درباره این «فساد دبش» نمی دانیم

  گروه اقتصادی الف،