• زنگ خطر فرونشست زمین در تهران

    زنگ خطر فرونشست زمین در تهران

    گروه اجتماعی الف، 

    معاون فنی اداره محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه محیط زیست به‌تنهایی نمی‌تواند جلوی پدیده‌های مختلف را بگیرد، گفت: فرونشست زمین در تهران از مرحله هشدار گذشته و به مرحله بحران رسیده است.