• آیا فلسطینی‌ها زمین‌هایشان را به یهودیان فروختند؟

    آیا فلسطینی‌ها زمین‌هایشان را به یهودیان فروختند؟

    گروه جهان الف، 

    صهیونیست‌ها از زمان آغاز اشغالگری خود در فلسطین، همواره برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات غاصبانه و رژیم جعلی‌شان وانمود می‌کنند فلسطینیان با رضایت خودشان زمین‌هایشان را به آنها فروخته‌اند.