• نجات سیل زده‌ها با خشایارهای نیروی زمینی سپاه

    فرمانده نیروی زمینی سپاه مطرح کردنجات سیل زده‌ها با خشایارهای نیروی زمینی سپاه

    گروه سیاسی الف، 

    سردار پاکپور با اشاره به امداد رسانی همه جانبه نیروی زمینی سپاه در استان خوزستان گفت: نفربرهای «خشایار» نیروی زمینی سپاه جان سیل زدگان را نجات دادند.