• کاغذبازی برای مبارزه با فرار مالیاتی وکلا

    کاغذبازی برای مبارزه با فرار مالیاتی وکلا

    گروه اقتصادی الف، 

    سازمان امور مالیاتی در نامه نگاری با کانون وکلا، حجت را برای پنهان سازی درآمد مشمول مالیات وکلا تمام کرد. اما نمی‌توان با نظام سنتی حاکم بر این سازمان، مانع از فرار مالیاتی این قشر شد و تنها راه برای اصلاح این وضعیت، دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی است.