• چهره‌ای متفاوت از حیوانات

  چهره‌ای متفاوت از حیوانات

  گروه عکس الف، 

  یک هنرمند دیجیتال در اندونزی با استفاده از فتوشاپ حیوانات را در موقعیت‌های غیرمنتظره قرار می دهد. کارهای آدیتا آریانتو بیشتر نشان دهنده مخلوط شدن حیوانات با طبیعت است. حیوانات در شرایط غیرمنتظره قرار می گیرند. این هنرمند گفته که ویرایش تصاویر حیوانات را دوست دارد و گفته که به این کار ادامه خواهد داد.

 • معرفی نرم‌افزار فتوشاپ و کاربردهای آن

  معرفی نرم‌افزار فتوشاپ و کاربردهای آن

  گزارش بازرگانی،