• ۱۰ توصیه برای سلامت چشم در تابستان!

    ۱۰ توصیه برای سلامت چشم در تابستان!

    گروه سلامت الف، 

    در شرایطی که بیشتر مردم با آثار پرتوهای فرابنفش خورشید بر پوست آشنا هستند اما معمولاً به آسیبی که آنها می‌توانند به چشم‌های انسان وارد کنند، توجه کمتری دارند.