• حال و هوای عید ۹۹ در تهران

    حال و هوای عید ۹۹ در تهران

    گروه عکس الف، 

    هرچند شیوع ویروس کرونا در ایران که به طور رسمی از ابتدای اسفند اعلام شد، فضای ذهنی و روانی شهروندان و همچنین فضای عمومی شهرهای مختلف از جمله تهران را با تغییری محسوس مواجه کرده، اما معابر پایتخت هنوز هم حال و هوایی از عید را در خود نمایان دارد؛ حال و هوایی که از خلوتی نسبی خیابان‌ها و گذرها تا ظاهر آدم‌هایش می‌شود فهمید متفاوت با سال‌های قبل است.