• زمان واریز عیدی کارمندان دولت

  زمان واریز عیدی کارمندان دولت

  گروه اقتصادی الف، 

  با اعلام قبلی سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر واریز عیدی همزمان با حقوق بهمن، کارمندان در هفته آتی باید منتظر پرداخت عیدی باشند.

 • میزان پاداش پایان سال کارکنان دولت تعیین شد

  میزان پاداش پایان سال کارکنان دولت تعیین شد

  گروه اقتصادی الف، 

  هیئت وزیران به دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص اجازه داد به کارمندان خود مبلغ ثابت ۱۲ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۸ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت نمایند.