• رهبر ارکسترهای جهان به ایران می‌آید

    رهبر ارکسترهای جهان به ایران می‌آید

    والری گرگیف، یکی از مشهورترین رهبران جهان و مدیر ارشد اپراهای مارینسکی در سنت پترزبورگ و اپرای بولشوی در مسکو دعوت علی رهبری رهبر دایم میهمان اپرای مارینسکی را جهت آمدن به ایران و همکاری با جوانان ایرانی، قبول کرده است.