• علیرضا افخمی: سانسور در تلویزیون نتیجه قبل را ندارد

    علیرضا افخمی: سانسور در تلویزیون نتیجه قبل را ندارد

    گروه فرهنگی الف،

    علیرضا افخمی درباره ی انتصاب ها در سازمان صداوسیما با اعتقاد بر اینکه سانسور کردن و ممیزی ها در حال حاضر در تلویزیون به هیچ وجه نتیجه قبل را ندارد، اظهار کرد: باید دید این مدیران جوان تا چه اندازه توانایی ایجاد تغییر در این ممیزی ها را دارند؛ ممیزی هایی که به نظرم سختگیرانه است و روز به روز بدتر می شود!