• علت تأخیر ارائه گزارش سقوط هواپیمای یاسوج چیست؟

    علت تأخیر ارائه گزارش سقوط هواپیمای یاسوج چیست؟

    گروه حوادث الف، 

    نماینده مردم شاهین شهر در مجلس با بیان اینکه سال 96 هواپیمایی در یاسوج سقوط کرد، چند روز بعد موضوع در صحن علنی مطرح و کمیسیون عمران مأمور رسیدگی به موضوع سقوط شد گفت: علت تأخیر ارائه گزارش سقوط هواپیمای یاسوج چیست؟