• ۹ نشانه خاموش کمبود ید در بدن انسان

    ۹ نشانه خاموش کمبود ید در بدن انسان

    از آنجایی که بدن انسان ید تولید نمی‌کند، آن را به عنوان یک ماده معدنی ضروری در نظر می‌گیرند و بر همین اساس رژیم غذایی نقش اصلی را در تأمین مقادیر کافی از این ماده معدنی ایفا می‌کند.