• آیا شکرک زدن عسل دلیل بر نامرغوبی آن است؟

    آیا شکرک زدن عسل دلیل بر نامرغوبی آن است؟

    گروه سلامت الف، 

      رییس انجمن ملی زنبورداران و تولید کنندگان عسل ایران گفت که عسل طبیعی بعد از چندماه شکرک می زند و عسلی که شکرک نزند حتما به آن مواد نگهدارنده اضافه شده است.