• یک بام و دو هوای عزیزی خادم!/ تکلیف مجمع چه می‌شود؟  

    یک بام و دو هوای عزیزی خادم!/ تکلیف مجمع چه می‌شود؟  

    گروه ورزشی الف،

    محرومیت ۲ ساله عزیزی‌خادم از هرگونه فعالیت‌ فوتبالی از سوی کمیته اخلاق، اعتراض باواسطه او را به دنبال داشته و گویا او اعتنایی به این حکم ندارد. محرومیتی که البته دستور جلسه آتی مجمع این فدراسیون را هم تحت الشعاع قرار داده است.