• طوفان سهمگین با 158 کیلومتر  سرعت در ایرانشهر

    طوفان سهمگین با 158 کیلومتر سرعت در ایرانشهر

    گروه ویدئو الف، 

    رئیس اداره هواشناسی ایرانشهر گفت: سرعت لحظه ای طوفان در ایرانشهر به ۱۵۸ کیلومتر بر ساعت رسید و شعاع دید افقی در محدوده فرودگاه این شهر را به ۵۰۰ متر کاهش داد.