• تقسیط ۶۰ ماهه طلب تامین اجتماعی

    تقسیط ۶۰ ماهه طلب تامین اجتماعی

    گروه اقتصادی الف، 

    مدیر عامل سازمان تامین‌اجتماعی با بیان اینکه پرداخت بدهکاری‌ها به تامین اجتماعی در صورت تصویب توسط کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید تقسیط می‌شود، گفت: تقسیط این بدهی‌ها به صورت ۶۰ ماهه و به مدت پنج ساله خواهد بود.