• ویروسی کوچک ... اما به اندازه دنیا

    ویروسی کوچک ... اما به اندازه دنیا

    « کووید ۱۹» ویروسی کوچک است، به قدری کوچک که چشم نمی تواند آن را ببیند و فرد مبتلا نیز حضورش را حس نمی کند مگرآنکه علائم آن مانند خستگی و احساس ضعف و تنگی نفس ظاهر شود وآنگاه است که تلاش می کند از خطرهای آن خلاص شود.