• انصراف دهندگان از طرح‌های فروش خودرو می‌توانند دوباره ثبت‌نام کنند؟

    انصراف دهندگان از طرح‌های فروش خودرو می‌توانند دوباره ثبت‌نام کنند؟

    برخی مشارکت‌کنندگان در طرح‌های فروش یکپارچه خودرو (داخلی و وارداتی) به دلایل مختلف، از طرحی که در آن شرکت کرده بودند، انصراف داده‌اند؛ اما حال برخی از آن‌ها قصد دارند دوباره در طرح‌های جدید اعم از داخلی‌ و وارداتی شرکت کنند؛ بنابراین این سوال برایشان پیش می‌آید که اصلا این امر برایشان امکان‌پذیر هست یا خیر؟