• زمان بستن پرونده مسکن مهر

    زمان بستن پرونده مسکن مهر

    گروه اقتصادی الف، 

    نبیان گفت: امسال پرونده مسکن مهر در بسیاری از شهر‌های مختلف کشور بسته می‌شود، اما تعدادی از واحد‌ها مشکل حقوقی دارند که پیگیر رفع آن‌ها هستیم.