• مردم فریب صرافی‌های آنلاین را نخورند

    مردم فریب صرافی‌های آنلاین را نخورند

    گروه اقتصادی الف، 

    سلطانی زاده گفت: مردم در خرید ارز به هیچ عنوان به صرافی‌های آنلاین اعتماد نکرده و به صرافی‌های مجاز در سطح کشور مراجعه کنند.