• وزیر راه: درصدد صادرات ریل ملی ذوب‌آهن هستیم

    وزیر راه: درصدد صادرات ریل ملی ذوب‌آهن هستیم

    گروه اقتصادی الف، 

    وزیر راه و شهرسازی گفت: نه‌تنها برای پروژه‌های داخل بلکه برای استفاده در پروژه‌های فنی مهندسی با کشورهای همسایه نیز در حال رایزنی هستیم تا از تولیدات ریل ملی کشورمان استفاده کنیم.