• شکار ناگهانی سگ توسط کروکدیل گرسنه

    شکار ناگهانی سگ توسط کروکدیل گرسنه

    گروه ویدئو الف،

    کروکدیل‌ها حیوانات عظیم الجثه‌ای هستند که از بیشتر حیوانات تغذیه می‌کنند. در فیلم زیر، شکار ناگهانی سگ توسط کروکدیل را مشاهده می‌کنید.