• بررسی و کارشناسی برج های ترنج، نارنج و نارنجستان در منطقه ۲۲ تهران (دریاچه چیتگر)

    بررسی و کارشناسی برج های ترنج، نارنج و نارنجستان در منطقه ۲۲ تهران (دریاچه چیتگر)

    گزارش بازرگانی،

    منطقه ۲۲ تهران به عنوان یکی از ایده آل ترین مناطق تهران دارای ارزش اقتصادی و همچنین سرمایه گذاری قابل توجه ای است که این موضوع را مدیون آب و هوای ایده آل و بسیار مناسب منطقه، ویوی جذاب دریاچه چیتگر، دسترسی به اتوبان ها و شریان های اصلی تهران یعنی حکیم و همت، دسترسی به مجموعه آزادی، شهربازی و... است.