• سرانجام کمک‌های بشردوستانه به ایران چه می‌شود؟

    سرانجام کمک‌های بشردوستانه به ایران چه می‌شود؟

    گروه اجتماعی الف، 

    سخنگوی وزارت بهداشت گفت: وزیر بهداشت هیأت چهار نفر را صرفاً با ماموریت نظارت بر محموله‌های ارسالی منصوب کرده است و این هیأت در روند ورود و توزیع محموله‌ها نظارت دارد.